Vad skiljer en damcykel mot en herrcykel?

Vad skiljer en damcykel mot en herrcykel?

Detta är de punkter som främst skiljer damcyklar mot herrcyklar:

Sitter mera upprätt

Historiskt sett har modeller av damcyklar haft en mer upprätt sittställning. Det har skapats genom en brantare vinkel på sadelröret samtidigt som styret sitter i en annan vinkel än på herrcyklarna. Det skapar en behagligare och skönare sittställning. Men i gengäld skapas inte lika mycket kraft mot pedalerna vilket gör det svårare att få upp samma fart.

Självklart finns det damcyklar i både racermodell och andra modeller. Men det är inte för inte som uttrycket ”kärringsnurra” just kommer från den klassiska dammodellen. En skön och enkel cykel att cykla på – utan någon högre hastighet.

Mindre modeller

Orsaken till att damcyklar generellt produceras i mindre modeller har att göra med att kvinnor överlag är mindre. För att möta efterfrågan tillverkas därmed fler modeller i mindre storlekar. I vissa fall kan det vara en herrcykel, som med mindre justeringar, blir en damcykel. Detta i likhet med hur cykelmodeller kan vara identiska mellan senior och junior – förutom att de är mindre.

Öppen ram

Det som kanske framförallt karaktäriserar damcyklar är den öppna ramen. Istället för ett rakt ramrör från sadelröret till styret så skapas ett rör som sitter med rundare montering. Det sägs att denna konstruktion kom från tiden då nästan alla damer hade kjol. Ser man till stabilitet det däremot en fördel att ha ett rakt ramrör.

Det finns alltså en tydlig fördel med det böjda ramröret. Man kan lättare kliva på cykeln och behöver inte ”slänga över” benet över sadeln. Idag tillverkas både damcyklar och herrcyklar med detta böjda ramrör. Men framförallt hittas det på dammodellerna.

Smalare och kortare styre

En punkt som inte alltid kännetecknar damcyklar är förhållandet på styret. Men ibland kan det ses i att styret är smalare och kortare. Orsaken att man konstruerat cykeln på detta vis är att man utgår från en smalare axelbredd på kvinnor samt att räckvidden ska vara kortare (för att få en mer upprätt ställning)

Egentligen finns alltså ingen större orsak till att cyklarna ser olika ut idag. Den enda orsaken som fortfarande finns kvar är att damcyklar behöver vara något mindre. De som önskar mindre modeller kan välja en mindre modell oavsett om man väljer från dam- eller herrutbudet. Dessutom finns cyklar både med och utan det mittersta ramröret. Men än så länge väljer producenterna att tydligt skilja på dam- och herrmodeller.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *